Strategie

Základní obchodní strategií skupiny SINDLAR je rozšíření nabídky služeb do reprezentativní sítě dceřiných společností nebo obchodních zastoupení v zemích, které poskytují příležitost uplatnění pro vodohospodářské a ekologické expertní týmy.

Skupina je zaměřena na vodu, jako základní limitující faktor pro rozvoj a dlouhodobou udržitelnost každé společnosti. Vzhledem k velmi rozdílným přírodním a socioekonomickým podmínkám ve stávajících i potenciálních nových destinacích, vytváří skupina pracovní tým s vysokou adaptabilitou na prostor, prostředí a rozmanitost potřebných řešení v požadovaných projektech. Nabídka služeb garantuje taková řešení, která nepoškozují životní prostředí a přírodní hodnoty v dotčené lokalitě.

V oblastech rozvinutých ekonomik s vysokým stupněm urbanizace území je základní strategií nabídka revitalizací poškozených ekosystémů vodních toků a ploch povodí, včetně ochrany vodních zdrojů a biodiverzity krajiny, které zajistí jejich trvale udržitelné využívání. Zde je velmi aktuální řešení protipovodňové ochrany přírodě blízkými opatřeními a adaptační opatření na následky sucha.

V oblastech rozvojových nebo rozvíjejících se ekonomik je základní strategií nabídka získávání zdrojů pitné a užitkové vody včetně využívání hydroenergetického potenciálu pro zvýšení hygienických, zdravotních a sociálních standardů společnosti. Současně ale nesmí být opomíjena otázka čištění odpadních vod a ochrana ekosystémů, aby nedocházelo k dalšímu poškozování přírodních zdrojů tak, jak proběhlo v minulosti v oblastech rozvinutých ekonomik s vysokým stupněm urbanizace území. I zde je velmi aktuální řešení protipovodňové ochrany přírodě blízkými opatřeními, zejména aplikací územního plánování a zpracování povodňových plánů. Zde je základním předpokladem dostatečná monitorovací síť meteorologických stanic a limnigrafů pro získání nezbytných dat o hydrologickém cyklu. Její dobudování je jednou z klíčových nabídek pro zákazníky.

 

Obchodní principy

Základní obchodní princip vychází z interního dokumentu, který určuje firemní styl (corporate identity), a který zavazuje všechny zaměstnance v kterékoliv organizační jednotce skupiny jednat se zákazníkem s veškerou péčí, příjemným jednáním a s nasazením za vyřešení jeho problému.

Společnosti ve skupině staví svoje dobré jméno na udržování kvalitních mezilidských vztahů jak v pracovním kolektivu, tak v obchodních vztazích a na referencích od spokojených zákazníků.

Všichni zaměstnanci skupiny jsou vedeni k čestnému jednání, cokoliv bylo řečeno či dohodnuto, platí jako podepsaný dokument. Přesto jsou všechny smluvní vztahy a dohody v průběhu řešení dokladovány v digitální i listinné formě. Stejné principy jsou očekávány od obchodních partnerů.

Kultura jednání a zodpovědnost k oboustrannému plnění závazků je klíčovým faktorem pro uzavírání krátkodobých i dlouhodobých smluvních vztahů a k vytváření externích pracovních týmů.

 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít