Krajinné inženýrství a revitalizace vodních toků

Krajinné inženýrství, studie odtokových poměrů a ekologie krajiny

Příklady charakteristických zadání:

 • Zajištění komplexních služeb od vypracování studií a posudků po návrhy opatření vedoucí k trvale udržitelnému rozvoji krajiny ve vazbě na zlepšení zemědělského hospodaření a vodního režimu. Součástí je soustava adaptačních opatření na klimatické změny. V České republice je tato služba reprezentována speciálním typem řešení krajiny formou „Komplexních pozemkových úprav a studiemi odtokových poměrů v krajině“. Součástí řešení krajiny je projektování cest a účelových komunikací, které jsou nedílnou součástí zpřístupnění krajiny ale současně protierozními prvky a diverzifikací prostoru doprovodnými porosty – alejemi.
 • další možnosti dle potřeby klienta

Revitalizace řek, mokřadů a údolních niv, vazba na architekturu měst

Příklady charakteristických zadání:

 • Revitalizace vodních toků a údolních niv
 • Revitalizace a obnova pramenišť a vodního režimu v krajině
 • Monitoring provedených opatření z hlediska dosaženého revitalizačního efektu, vyhodnocení odezvy revitalizovaných ekosystémů a optimalizace následné péče
 • Obnova mokřadů v nivách a obnova zazemňujících se odstavených ramen v lokalitách, kde byla úpravami toku zastavena dynamika jejich obnovy vývojem meandrujícího koryta
 • další možnosti dle potřeby klienta

Geomorfologické fluviální analýzy

Příklady charakteristických zadání:

 • Studie sedimentu v korytech řek, přeprava sedimentu, optimizace a správa eroze
 • Geomorfologické analýzy potenciálu korytotvorných procesů, plány péče o chráněná území se specifikou dynamických fluviálních procesů
 • Analýza a optimalizace splaveninového režimu v povodích a tocích hlediska potřeby dynamické obnovy biotopů volně se vyvíjejících ekosystémů vodních toků
 • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2022

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít