V této profesní oblasti je cílem obnovovat dlouhodobě udržitelnou strukturu a funkci krajiny, která reprezentuje jeden ze základních zdrojů existence společnosti. Klíčovým úkolem je nalézt rovnováhu mezi mírou hospodářského využívání přírodních zdrojů v krajině a maximálního možného využití přirozeného potenciálu ekologické stability krajiny.
Zde jde především o zajištění komplexních služeb od vypracování studií a posudků po návrhy opatření včetně projektů a supervize realizací, vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji krajiny ve vazbě na zlepšení zemědělského hospodaření a vodního režimu.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Klíčové jsou návrhy systémů adaptačních opatření na klimatické změny v krajině i ve městech jsou klíčovým nástrojem pro koncepční řešení a plánování revitalizace krajiny s maximálním využitím potenciálu přirozených funkcí ekosystémů.
  • V České republice je tato služba reprezentována speciálním typem řešení krajiny formou komplexních pozemkových úprav a studiemi odtokových poměrů v krajině.
  • Součástí řešení krajiny je projektování cest a účelových komunikací, které jsou nedílnou součástí zpřístupnění krajiny ale současně protierozními prvky a diverzifikací prostoru doprovodnými porosty – alejemi.
  • Součástí řešení krajiny jsou projekty územních systémů ekologické stability krajiny. Jednak v jejich návrhu, revizích ale i realizačních projektech.
  • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít