Projektová příprava vodohospodářských a ekologických staveb

Vodohospodářské stavby a protipovodňová ochrana

Příklady charakteristických zadání:

 • Komplexní protipovodňová ochrana včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření, hrázové systémy
 • Mosty, opěrné zdi, navazující komunikace
 • Jezy a stupně
 • Rybí přechody všech typů
 • Derivační kanály a náhony
 • Vodní cesty a přístavy
 • Suché retenční nádrže a poldry s revitalizací v ploše zátopy
 • Malé vodní nádrže – rybníky
 • Údolní víceúčelové nádrže – přehrady
 • Účelové vodní nádrže
 • Řízené skládky domovních odpadů a zabezpečení povrchových a podzemních vod před znečištěním
 • Vodohospodářská problematika v územním plánování
 • Komplexní řešení vody v intravilánech měst a obcí
 • Architektonické zapojení vodních toků do městských parků – povodňové parky
 • další možnosti dle potřeby klienta

Vodní zdroje a vodohospodářské technologické celky

Příklady charakteristických zadání:

 • Generely systémů zásobování obyvatelstva pitnou vodou
 • Vodní zdroje, vrty, odběry podzemní vody
 • Odběry vod z povrchových zdrojů
 • Stavby pro čerpání a transport vody
 • Úpravny pitné vody
 • Úpravny zasolené a mořské vody
 • Vodojemy a další objekty na vodovodní síti
 • Závlahové systémy v aridních oblastech
 • Technologická voda v průmyslových areálech
 • další možnosti dle potřeby klienta

Nakládání s dešťovými a odpadními vodami

Příklady charakteristických zadání:

 • Generely odkanalizování urbanizovaných celků
 • Kanalizace a systémy odvodnění
 • Hospodaření s dešťovou vodou v zastavěných územích
 • Retence děšťových vod a jejich využití
 • Čistírny odpadních vod
 • Třetí stupeň čištění odpadních vod a recyklace vyčištěné vody v oblastech se zápornou vodohospodářskou bilancí Odvodnění a čištění odpadních vod z průmyslových a důlních areálů
 • Sanace a revitalizace uzavíraných těžebních prostorů se zaměřením na vodohospodářskou část
 • další možnosti dle potřeby klienta

Obnovitelné zdroje energie

Příklady charakteristických zadání:

 • Vyhledávací studie energetického potenciálu obnovitelných zdrojů a optimalizace ekonomické efektivity lokalit, minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a ekologii krajiny
 • Studie proveditelnosti vybraných lokalit pro obnovitelné energetické zdroje
 • Hydroenergetika jako součást vodohospodářských staveb – vodní elektrárny
 • Příprava a realizace areálů větrných elektráren
 • Příprava a realizace areálů slunečních elektráren
 • Konzultace, příprava a realizace distribučních systémů z hlediska specifik jednotlivých regionů
 • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2022

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít