Zajišťujeme služby v oblasti výstavby vodohospodářských staveb – vodních nádrží, jezů, náhonů, mostů, úprav vodních toků a vodních cest, apod. Dále poskytujeme služby související s problematikou protipovodňových staveb, především poldry, retenční nádrže, protipovodňové hráze k ochraně intravilánu, atd.

Protipovodňová opatření jsou vždy navrhována s akcentem na přírodě blízké typy opatření, které minimalizují dopady nezbytných hydrotechnických opatření na vodní a vodu vázané ekosystémy. Součástí je soustava adaptačních opatření na klimatické změny.

Projekty řešíme komplexně, včetně zajištění příslušných povolení. U velkých projektů naše koncepce v maximální míře splňují požadavky příslušných orgánů pro zjišťovací řízení EIA a nebývají vyžadovány další fáze nákladného a časově náročného procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Tato profesní oblast obsahuje zejména:

  • Studie transportu sedimentů v korytech řek, sedimentu, optimizace a správa eroze
  • Geomorfologické analýzy potenciálu korytotvorných procesů, plány péče o chráněná území se specifikou dynamických fluviálních procesů
  • Analýza a optimalizace splaveninového režimu v povodích a tocích z hlediska potřeby dynamické obnovy biotopů volně se vyvíjejících ekosystémů vodních toků
  • Zajištění příslušných povolení
  • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2024

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít