Studie a informační systémy

Vodohospodářské koncepce a plánování, projekty GIS

Příklady charakteristických zadání:

 • Vodohospodářské plány ucelených povodí
 • Studie vodohospodářských celků nebo dílčích problémových částí
 • Budování a kalibrace meteorologických a limnigrafických stanic
 • Vodohospodářské bilance a využití vodních zdrojů
 • Monitoring kvality vody a budování informačních systémů o znečišťovatelích
 • Splaveninové studie povodí, transportu splavenin a optimalizace protierozní ochrany
 • Geomorfologické analýzy stavu a vývoje koryt vodních toků
 • Studie odtokových poměrů a návrhy opatření protipovodňové prevence
 • Vymezení zátopových území a mapy povodňových rizik
 • Povodňové plány, systémy včasného varování a krizové scénář pro zvládání přírodních katastrof způsobených povodňovými riziky
 • Mapování aridních oblastí a rizik dezertizace krajiny
 • Adaptační studie rizika na sucha a přívalových povodní (klimatická rozkolísanost)
 • další možnosti dle potřeby klienta

Studie ochrany přírody a biodiverzity, územní systémy ekologické stability

Ekologie krajiny, ochrana přírody a biodiverzity

Příklady charakteristických zadání:

 • Šetrné hospodářské využívání krajiny, obnova ekologické rovnováhy v krajině
 • Protierozní ochrana na zemědělské, lesní a ostatní půdě s vazbou na optimalizaci splaveninového režimu v povodí
 • Revitalizace a obnova mokřadů, pramenišť a vodního režimu v krajině
 • Mapování biotopů, zpracování návrhů na nová chráněná území
 • Hydrobiologické a ichtyologické posouzení vodních toků a nádrží
 • Studie rizik vlivů akcelerované eroze na chráněná území vodních toků a niv, návrhy opatření pro zachování předmětu ochrany
 • Dokumentace o vlivu staveb a technologií na životní prostředí v souladu s platnou legislativou v příslušném regionu
 • další možnosti dle potřeby klienta

Matematické modely, zátopová území a projekty GIS

Příklady charakteristických zadání:

 • Zpracování matematických modelů proudění vody v krajině, korytech vodních toků a inženýrských sítích (vodovody a kanalizace). Zpracování výsledků do projektů GIS a aplikace pro projekty vodohospodářských staveb a koncepce protipovodňové ochrany.
 • další možnosti dle potřeby klienta
 
 

© ŠINDLAR 2022

K vylepšení kvality stránek, využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto společnost SINDLAR Group s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové IČO: 25967754 jakožto provozovatel webových stránek www.sindlar.cz a www.sindlar.eu (dále jen “Webová stránka”)  dovoluje informovat, že tyto webové stránky používají soubory cookies k poskytování služeb a analýze návštěvnosti. Požíváním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací najdete v: Zásadách o ochraně soukromí

Zavřít